Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Apache trong Ubuntu 16.04
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2016-04-21

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trong Ubuntu 16.04
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2016-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trong Ubuntu 16.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-04-21

Cách cài đặt Discourse Behind Nginx trên Ubuntu 14.04
Discourse là một nền tảng thảo luận cộng đồng open-souce được xây dựng cho web hiện đại.
2016-04-19

Cách thiết lập Nginx với Hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 16.04
NGINX là một web server open-souce nhanh và tin cậy . Nó trở nên phổ biến do dung lượng bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ cho phần lớn các giao thức khác nhau.
2016-04-12

Cách thêm module gzip vào Nginx trên CentOS 7
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-03-15

Cách thêm module gzip vào Nginx trên Ubuntu 14.04
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-03-09

Cách thiết lập xác thực HTTP cơ bản với Nginx trên Ubuntu 14.04
Nginx là một trong những web server hàng đầu đang được sử dụng tích cực. Nó và version thương mại của nó, Nginx Plus, được phát triển bởi Nginx, Inc.
2016-02-22

Cách thiết lập xác thực HTTP cơ bản với Nginx trên CentOS 7
Nginx là một trong những web server hàng đầu đang được sử dụng tích cực. Nó và version thương mại của nó, Nginx Plus, được phát triển bởi Nginx, Inc.
2016-02-22

Cách bảo mật Nginx trên Ubuntu 14.04
Nginx là một web server rất an toàn và tin cậy ngay cả với cài đặt mặc định. Tuy nhiên, có nhiều cách để bảo mật Nginx hơn nữa.
2016-02-12

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) mới cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả web server Apache và Nginx.
2016-01-26

Cách thiết lập Let's Encrypt chứng chỉ cho nhiều server ảo Apache trên Ubuntu 14.04
Chứng chỉ SSL được sử dụng trong web server để mã hóa lưu lượng giữa server và client , cung cấp thêm bảo mật cho user truy cập ứng dụng của bạn. Let's Encrypt cung cấp một cách dễ dàng để lấy và cài đặt các certificate tin cậy miễn phí.
2016-01-19

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt certificate TLS / SSL từ Let's Encrypt trên server Ubuntu 14.04 chạy Apache dưới dạng web server .
2015-12-18

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 14.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) mới cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả web server Apache và Nginx.
2015-12-17

Cách chạy Nginx trong Docker Container trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn này chỉ ra cách triển khai Nginx trong containers Docker.
2015-10-28

Cách thiết lập server lưu lượng truy cập Apache làm Reverse-Proxy trên Ubuntu 14.04
Apache Traffic Server là một server proxy bộ nhớ đệm có khả năng mở rộng cao có khả năng xử lý dung lượng lớn các yêu cầu đồng thời trong khi duy trì độ trễ rất thấp. So với các server proxy phổ biến khác, chẳng hạn như Varnish hoặc Squid, nó thường tiêu tốn ít bộ nhớ hơn và phản hồi nhanh hơn. Nó cũng được thiết kế để tận dụng tối đa các bộ vi xử lý đa lõi hiện đại. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng nó như một Reverse Proxy hoặc như một proxy chuyển tiếp.
2015-10-03

Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên CentOS 7
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-30

Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên Ubuntu 14.04
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-22

Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên Debian 8
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-20

Cách thiết lập một cụm thụ động chủ động Apache bằng máy tạo nhịp tim trên CentOS 7
Tính khả dụng cao là một chủ đề quan trọng hiện nay vì việc ngừng cung cấp dịch vụ có thể rất tốn kém. Cần thận trọng khi thực hiện các biện pháp giúp trang web hoặc ứng dụng web của bạn tiếp tục chạy trong trường hợp ngừng hoạt động. Với ngăn xếp Máy tạo nhịp tim, bạn có thể cấu hình một cụm có tính khả dụng cao.
2015-09-08

Cách bảo vệ server Apache với Fail2Ban trên Ubuntu 14.04
Khi vận hành một web server , điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và user của bạn. Bảo vệ các trang web và ứng dụng của bạn bằng các policy firewall và hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhất định bằng xác thực password là một điểm khởi đầu tuyệt vời để bảo mật hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bất kỳ dấu nhắc password nào có thể truy cập đều có khả năng thu hút các nỗ lực vũ phu từ user và bot độc hại.
2015-08-14

Cách bảo vệ server Nginx với Fail2Ban trên Ubuntu 14.04
Khi vận hành một web server , điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và user của bạn. Bảo vệ các trang web và ứng dụng của bạn bằng các policy firewall và hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhất định bằng xác thực password là một điểm khởi đầu tuyệt vời để bảo mật hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bất kỳ dấu nhắc password nào có thể truy cập đều có khả năng thu hút các nỗ lực vũ phu từ user và bot độc hại.
2015-08-14

Cách cài đặt Apache Kafka trên Ubuntu 14.04
Apache Kafka là một nhà message broker phân tán phổ biến được thiết kế để xử lý dung lượng lớn dữ liệu thời gian thực một cách hiệu quả. Một cụm Kafka không chỉ có khả năng mở rộng cao và chịu được lỗi, mà nó còn có thông lượng cao hơn nhiều so với các nhà message broker khác như ActiveMQ và RabbitMQ. Mặc dù nó thường được sử dụng như một hệ thống nhắn tin pub / sub, nhưng nhiều tổ chức cũng sử dụng nó để tổng hợp log vì nó cung cấp khả năng lưu trữ liên tục cho các tin nhắn đã xuất bản.
2015-08-12

Cách cài đặt HHVM với Nginx trên Ubuntu 14.04
HHVM là một máy ảo open-souce để thực thi PHP và mã Hack . HHVM được phát triển và hỗ trợ bởi Facebook, một điều khiến HHVM ngày càng chú ý đến gần đây.
2015-08-12

Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Apache trên Ubuntu 14.04
Khi cài đặt web server , thường có các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập. Các ứng dụng web thường cung cấp các phương pháp xác thực và ủy quyền của riêng chúng, nhưng bản thân web server được dùng để hạn chế quyền truy cập nếu các phương thức này không đủ hoặc không khả dụng.
2015-08-10

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 Show 176 - 200 of 361