Cách chia sẻ các phiên PHP trên nhiều server Memcached trên Ubuntu 14.04
Memcached là một hệ thống bộ nhớ đệm đối tượng phân tán lưu trữ thông tin trong bộ nhớ, thay vì trên đĩa, để truy cập nhanh hơn. Mô-đun Memcache của PHP được dùng để xử lý các phiên mà nếu không sẽ được lưu trữ trên hệ thống file . Lưu trữ các phiên PHP trong Memcached có lợi thế là có thể phân phối chúng đến nhiều server cloud đang chạy Memcached, để duy trì dự phòng phiên.
2014-07-22

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 7
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL (sử dụng MariaDB) và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2014-07-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Ubuntu 14.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong MySQL và xử lý bởi PHP.
2014-04-25

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 14.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2014-04-18

Cách tự động hóa quy trình triển khai ứng dụng PHP bằng Capistrano trên Ubuntu 13
Việc phát triển ứng dụng web hiện đại chủ yếu dựa vào các khuôn khổ. Những bộ thư viện được chuẩn bị sẵn này làm cho việc lập trình thực tế trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, không giống như những ngày trước. Họ cung cấp các công cụ khác nhau, từ xác thực đến mã hóa, xử lý cookie và phiên đến tải file lên.
2014-02-26

Cách triển khai ứng dụng Kohana PHP trên VPS Debian 7 / Ubuntu 13 với Nginx và PHP-FPM
Kohana xuất hiện dưới dạng một gói độc lập, với mỗi bản sao tạo thành một cơ sở mới cho một ứng dụng web mới, giúp mọi thứ khá dễ dàng để triển khai.
2013-12-30

Cách cài đặt và thiết lập Kohana, Khung phát triển ứng dụng web PHP
Trong số nhiều khung công tác dựa trên PHP, Kohana tạo ra sự khác biệt với phần còn lại với tư tưởng tuân theo các quy ước và luật chung để phát triển các ứng dụng web hướng đối tượng hoàn chỉnh. Khung được cấp phép BSD này không đi kèm với các chuỗi thương mại kèm theo và nó có một kiểu triết lý xây dựng theo cộng đồng, vì cộng đồng .
2013-12-30

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên Debian 7
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy VPS. Từ viết tắt bao gồm Linux (L), MySQL (M) và PHP (P) của LAMP truyền thống hơn, nhưng chuyển đổi Apache cho Nginx (phát âm là engine x).
2013-10-31

Cách tùy chỉnh MediaWiki bằng tệp LocalSettings.php
MediaWiki là một ứng dụng wiki open-souce cho phép bạn tạo các trang wiki có thể tùy chỉnh của bạn . Ban đầu được phát triển bởi WikiMedia Foundation để phục vụ nhu cầu của Wikipedia, nó có thể được điều chỉnh cho các cá nhân và tổ chức nhỏ hơn.
2013-09-16

Cách cài đặt (LEMP) nginx, MySQL, PHP stack trên Arch Linux
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy Arch Linux nên phần Linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-11-02

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Debian
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì virtual server đã chạy Debian nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-10-04

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Arch Linux
LAMP stack là một group phần mềm nguồn mở được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Arch Linux sử dụng trình cài đặt Pacman mạnh mẽ có thể download tất cả các gói yêu cầu mới nhất cho mỗi chương trình bằng một lệnh.
2012-09-07

Cách cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 6
LEMP stack là một group phần mềm open-souce để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, nginx (phát âm là Engine x), MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-06-13

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 6
LAMP stack là một group phần mềm open-souce được sử dụng để cài đặt và chạy các web server . Từ viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì server đã chạy CentOS nên phần linux sẽ được chăm sóc. Đây là cách cài đặt phần còn lại.
2012-05-22

1 2 3 Show 51 - 71 of 71