Cách backup MongoDB bằng cách sử dụng snapshots server
Backup database thường xuyên là một bước quan trọng trong việc bảo vệ chống lại các sự kiện mất dữ liệu ngoài ý muốn. Nói chung, có hai loại backup lớn: backup cấp hệ thống file (“vật lý”) và backup lôgic. Backup cấp hệ thống file liên quan đến việc chụp nhanh các file dữ liệu bên dưới tại một thời điểm và cho phép database tự khôi phục một cách rõ ràng bằng cách sử dụng trạng thái được chụp trong các file được chụp nhanh. Backup logic liên quan đến việc sử dụng một công cụ (ví dụ: mongodump hoặc pg_dump ) để xuất dữ liệu từ database thành các file backup , sau đó được khôi phục bằng công cụ khôi phục tương ứng (ví dụ: mongorestore hoặc psql < ).
2018-02-16

Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7
MongoDB là một database hướng tài liệu, miễn phí và open-souce . Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động. Không giống như database quan hệ, MongoDB không yêu cầu schemas xác định trước trước khi bạn thêm dữ liệu vào database . Bạn có thể thay đổi schemas bất kỳ lúc nào và thường xuyên khi cần thiết mà không cần phải cài đặt một database mới với một schemas được cập nhật.
2017-09-11

Cách cài đặt MongoDB trên Debian 8
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt MongoDB trên server của bạn để sử dụng trong môi trường ứng dụng production . Bạn sẽ cài đặt MongoDB và cấu hình các luật firewall để hạn chế quyền truy cập vào MongoDB.
2017-02-28

Cách cài đặt và bảo mật MongoDB trên Ubuntu 16.04
MongoDB là một database hướng tài liệu, miễn phí và open-souce . Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động. Không giống như database quan hệ, MongoDB không yêu cầu schemas xác định trước trước khi bạn thêm dữ liệu vào database . Bạn có thể thay đổi schemas bất kỳ lúc nào và thường xuyên khi cần thiết mà không cần phải cài đặt một database mới với một schemas được cập nhật.
2017-02-24

Cách triển khai ứng dụng Node.js và MongoDB với Rancher trên Ubuntu 16.04
Rancher là một nền tảng open-souce , tự lưu trữ và hoàn chỉnh để chạy và dễ dàng quản lý các container trong quá trình production . Bản thân là một Docker image , một server Rancher sẽ hoạt động trên bất kỳ server Linux nào có sẵn Docker.
2017-01-05

Cách triển khai ứng dụng Node.js và MongoDB với Rancher trên Ubuntu 14.04
Rancher là một nền tảng open-souce , tự lưu trữ và hoàn chỉnh để chạy và dễ dàng quản lý các container trong quá trình production . Bản thân là một Docker image , một server Rancher sẽ hoạt động trên bất kỳ server Linux nào có sẵn Docker.
2016-07-18

Cách backup, khôi phục và di chuyển database MongoDB trên Ubuntu 14.04
MongoDB is one of the most popular NoSQL database engines. It is famous for being scalable, powerful, reliable and easy to use. In this article we'll show you how to back up, restore, and migrate your MongoDB databases.
2016-04-15

Cách nhập và xuất database MongoDB trên Ubuntu 14.04
MongoDB is one of the most popular NoSQL database engines. It is famous for being scalable, powerful, reliable and easy to use. In this article we'll show you how to import and export your MongoDB databases.
2016-04-15

Cách tạo và sử dụng bản backup MongoDB trên Ubuntu 14.04
Rất nhiều nhà phát triển ứng dụng web hiện đại ngày nay chọn sử dụng database NoSQL trong các dự án của họ và MongoDB thường là lựa chọn đầu tiên của họ. Nếu bạn đang sử dụng MongoDB trong một kịch bản production , điều quan trọng là bạn phải thường xuyên tạo bản backup để tránh mất dữ liệu. May mắn là MongoDB cung cấp các công cụ dòng lệnh đơn giản để tạo và sử dụng các bản backup . Hướng dẫn này sẽ giải thích cách sử dụng các công cụ đó.
2016-03-08

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 14.04
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt MongoDB trên server của bạn cho môi trường ứng dụng production .
2015-06-15

Cách cài đặt MongoDB trên FreeBSD 10.1
MongoDB là một database NoSQL open-souce và miễn phí. Nó là một trong những database phổ biến nhất được sử dụng trong các ứng dụng web ngày nay vì nó mang lại hiệu suất cao, khả năng mở rộng và rất nhiều tính linh hoạt trong thiết kế schemas database . Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách cài đặt và chạy MongoDB trên FreeBSD 10.1.
2015-05-26

Cách kết nối Node.js với database MongoDB trên VPS
Trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ ra cách sử dụng Node.js để kết nối với database MongoDB trong VPS và thực hiện một số thao tác dữ liệu cơ bản.
2013-10-09

Cách thiết lập database MongoDB có thể mở rộng
MongoDB là một database NoSQL với các tính năng tuyệt vời như sao chép và sharding được tích hợp sẵn. Điều này cho phép bạn mở rộng database của bạn đến bao nhiêu server tùy thích bằng cách phân phối nội dung giữa chúng.
2013-02-26

1 2 Show 26 - 42 of 42