Cách cài đặt ZeroMQ từ nguồn trên VPS CentOS 6 x64
Có rất nhiều lựa chọn có sẵn để triển khai nhắn tin cấp ứng dụng, mỗi lựa chọn đều có những lợi ích đặc biệt riêng so với những cái khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là đối với nhiều tình huống, một giải pháp đầy đủ tính năng và việc triển khai giao thức (chẳng hạn như Giao thức xếp hàng tin nhắn nâng cao) có thể là một kết quả quá mức.
2013-12-23

Cách xem và cấu hình log Linux trên Ubuntu và Centos
Các administrator hệ thống Linux thường cần xem các file log cho các mục đích khắc phục sự cố. Trên thực tế, đây là điều đầu tiên mà bất kỳ sysadmin nào cũng làm.
2013-12-17

Cách thiết lập Python 2.7.6 và 3.3.3 trên CentOS 6.4
Thường xuyên hơn không, với quyền là nhà phát triển, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý (các) server mà ứng dụng của bạn chạy ở một mức độ nhất định. Khi nói đến việc lựa chọn hệ điều hành, đặc biệt là cho production , đi với một lựa chọn hợp lý như CentOS có thể là một đặt cược hấp dẫn (an toàn) cho tương lai.
2013-12-04

Cách gửi cảnh báo qua e-mail trên VPS CentOS để giám sát hệ thống
Khả năng gửi cảnh báo qua e-mail là điều cần thiết cho việc quản lý hàng ngày của bất kỳ VPS nào. Đối với administrator hệ thống (và cả user ), việc có thể tận dụng khả năng [mới] này không chỉ giúp mọi thứ dễ dàng hơn mà còn cung cấp cho bạn nhiều đồng minh trong cuộc chiến chống lại kẻ trộm hoặc thời gian chết với các trình kích hoạt mà bạn có thể tạo.
2013-11-27

Cách cài đặt Linux Socket Monitor (LSM) trên CentOS 6.4
Theo một nghĩa rất rộng, các socket được các ứng dụng sử dụng để truyền dữ liệu giữa nhau. Khi nói đến giao tiếp qua khoảng cách qua mạng (cho dù nội bộ hay bên ngoài), các nguyên tắc áp dụng cho nhiệm vụ vẫn giữ nguyên và các socket được sử dụng để trao đổi thông tin.
2013-11-26

Cách cài đặt CouchDB từ Nguồn trên VPS CentOS 6 x64
CouchDB là một database NoSQL được phát triển bởi Tổ chức Phần mềm Apache, sử dụng JSON cho các tài liệu, JavaScript cho các truy vấn MapReduce và HTTP thông thường cho một API. Thường được gọi là “cơ sở dữ liệu hoàn toàn bao trùm web”, nó được nhiều công ty khởi nghiệp cũng như các tập đoàn sử dụng do tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó.
2013-11-11

Cách cấu hình vsftpd để sử dụng SSL / TLS trên VPS CentOS
<strong class = "highlight"> Cảnh báo: FTP không an toàn! Cân nhắc <a href=p>https://www.digitalocean.com/community/articles/how-to-use-sftp-to-secosystem-transfer-files-with-a-remote-serverosystem> sử dụng SFTP thay vì FTP </a>. </strong>
2013-10-28

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên CentOS 6
PostgreSQL, thường được gọi là “postgres”, là một hệ quản trị database phổ biến sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác dữ liệu.
2013-10-23

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên VPS CentOS 6.4
Nhiều trang web và ứng dụng yêu cầu database để lưu trữ và quản lý các bộ thông tin lớn. MySQL và MariaDB là các hệ quản trị database phổ biến vì tính linh hoạt, mạnh mẽ và phổ biến của chúng.
2013-10-09

Cách cài đặt Git trên VPS CentOS 6.4
Git là một hệ thống kiểm soát version phân tán, open-souce được phát triển bởi Linus Torvalds, người tạo ra Linux. Nó có tính năng phân nhánh và hợp nhất tầm thường, khả năng quản lý nhiều repository từ xa cho một dự án duy nhất và phát triển thực sự phân tán.
2013-10-08

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách cài đặt Linux, Lighttpd, MySQL và PHP5 (LLMP Stack) trên CentOS 6
Lighttpd là một web server open-souce ban đầu được viết bởi Jan Kneschke để thay thế cho Apache, nó có bộ nhớ thấp và nhiều trang web như YouTube và Wikimedia chạy các server Lighttpd.
2013-08-30

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Show 201 - 225 of 272