Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên CentOS 7
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-30

Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên Ubuntu 14.04
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-22

Cách thêm ngx_pagespeed vào Nginx trên Debian 8
ngx_pagespeed, hay chỉ là tốc độ trang, là một module Nginx được thiết kế để tự động tối ưu hóa trang web bằng cách giảm kích thước tài nguyên của nó và do đó mất thời gian trình duyệt của khách hàng cần tải nó. Nếu bạn chưa quen với nó, vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nó.
2015-09-20

Cách bảo vệ server Nginx với Fail2Ban trên Ubuntu 14.04
Khi vận hành một web server , điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và user của bạn. Bảo vệ các trang web và ứng dụng của bạn bằng các policy firewall và hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhất định bằng xác thực password là một điểm khởi đầu tuyệt vời để bảo mật hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bất kỳ dấu nhắc password nào có thể truy cập đều có khả năng thu hút các nỗ lực vũ phu từ user và bot độc hại.
2015-08-14

Cách cài đặt HHVM với Nginx trên Ubuntu 14.04
HHVM là một máy ảo open-souce để thực thi PHP và mã Hack . HHVM được phát triển và hỗ trợ bởi Facebook, một điều khiến HHVM ngày càng chú ý đến gần đây.
2015-08-12

Cách thiết lập xác thực mật khẩu với Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi cài đặt web server , thường có các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập. Các ứng dụng web thường cung cấp các phương pháp xác thực và ủy quyền của riêng chúng, nhưng bản thân web server được dùng để hạn chế quyền truy cập nếu các phương thức này không đủ hoặc không khả dụng.
2015-08-10

Cách cài đặt Nginx trên Debian 8
Nginx là một HTTP-server phổ biến thay thế cho Apache2. Nó được dùng như một Reverse Proxy , server thư hoặc web server . Theo khảo sát của Netcraft tính đến tháng 7 năm 2015, Nginx hiện đang nắm giữ 14% thị trường và có xu hướng gia tăng kể từ năm 2007.
2015-07-09

Cách lưu trữ nhiều trang web một cách an toàn với Nginx và Php-fpm trên Ubuntu 14.04
Ai cũng biết rằng LEMP (Linux, nginx, MySQL, PHP) cung cấp tốc độ và độ tin cậy chưa từng có để chạy các trang web PHP. Tuy nhiên, các lợi ích khác của ngăn xếp phổ biến này như bảo mật và cách ly ít phổ biến hơn.
2015-07-01

Cách tạo blog bằng Ghost và Nginx trên Ubuntu 14.04
Ghost là một nền tảng blog open-souce , nhẹ (~ 7,5MB) và rất dễ sử dụng. Ghost hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Có rất nhiều chủ đề có sẵn cho Ghost trên Internet, miễn phí cũng như trả phí.
2015-06-28

Cách tạo chứng chỉ ECC trên Nginx cho Debian 8
Bài viết này giải thích cách tạo certificate SSL Elliptic Curve Cryptography (ECC) cho Nginx. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có cơ chế mã hóa nhanh hơn để sử dụng trong production .
2015-06-23

Cách nâng cấp Nginx tại chỗ mà không làm rớt kết nối client
Nginx là một web server mạnh mẽ và Reverse Proxy được sử dụng để phục vụ nhiều trang web phổ biến nhất trên thế giới. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách nâng cấp file thi hành Nginx tại chỗ mà không làm mất kết nối client .
2015-06-15

Cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04
Nginx là một web server hiệu suất cao có khả năng cung cấp nội dung một cách linh hoạt và mạnh mẽ. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04.
2015-06-05

Cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7
Nginx là một web server hiệu suất cao có khả năng cung cấp nội dung một cách linh hoạt và mạnh mẽ. Khi thiết kế các trang web , điều hữu ích là tùy chỉnh mọi phần nội dung mà user của bạn sẽ thấy. Điều này bao gồm các trang lỗi khi họ yêu cầu nội dung không có sẵn. Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cấu hình Nginx để sử dụng các trang lỗi tùy chỉnh trên CentOS 7.
2015-06-05

Triển khai ứng dụng Rails trên Ubuntu 14.04 với Capistrano, Nginx và Puma
Rails là một khung ứng dụng web open-souce được viết bằng Ruby. Nó tuân theo triết lý của Công ước về cấu hình bằng cách đưa ra các giả định có cách làm việc 'tốt nhất'. Điều này cho phép bạn viết ít mã hơn trong khi vẫn hoàn thành nhiều công việc hơn mà không cần phải duyệt qua các file cấu hình vô tận.
2015-06-03

Cách chuyển hướng www sang không có www với Nginx trên CentOS 7
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách chuyển hướng www thành không có www với Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi bạn cài đặt trang web hoặc ứng dụng của bạn và chạy sau một domain , bạn cũng nên cho phép user của bạn truy cập vào nó thông qua domain thuần túy domain phụ www . Nghĩa là, họ sẽ có thể truy cập domain của bạn có hoặc không có “ www. Tiền tố ”, ví dụ: example.com hoặc www.example.com , trong trình duyệt web và được trình bày với cùng một nội dung. Mặc dù có nhiều cách khác nhau để cài đặt điều này, nhưng giải pháp tốt nhất, đảm bảo tính nhất quán và cân nhắc SEO, là chọn domain bạn thích, đơn giản hoặc www và chuyển hướng domain kia đến domain ưa thích. Loại chuyển hướng này được gọi là Chuyển hướng vĩnh viễn hoặc “chuyển hướng 301” và có thể dễ dàng cài đặt bằng cách cấu hình đúng các bản ghi tài nguyên DNS và phần mềm web server của bạn.
2015-05-04

Cách triển khai ứng dụng Rails với Puma và Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi đã sẵn sàng triển khai ứng dụng Ruby on Rails, có nhiều cài đặt hợp lệ cần xem xét. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn triển khai môi trường production của ứng dụng Ruby on Rails, với PostgreSQL làm database , sử dụng Puma và Nginx trên Ubuntu 14.04.
2015-04-01

Cách triển khai ứng dụng Rails với Unicorn và Nginx trên Ubuntu 14.04
Khi đã sẵn sàng triển khai ứng dụng Ruby on Rails, có nhiều cài đặt hợp lệ cần xem xét. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn triển khai môi trường production của ứng dụng Ruby on Rails, với PostgreSQL làm database , sử dụng Unicorn và Nginx trên Ubuntu 14.04.
2015-03-26

Cách cung cấp ứng dụng flask với Gunicorn và Nginx trên CentOS 7
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng micro-framework Flask trên CentOS 7. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn để chạy ứng dụng và Nginx hoạt động như một front end Reverse Proxy .
2015-03-23

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 14.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 14.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn để chạy ứng dụng và Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2015-03-20

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên CentOS 7
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng micro-framework Flask trên CentOS 7. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI để chạy ứng dụng và Nginx để hoạt động như một front end Reverse Proxy .
2015-03-20

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 14.04
Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 14.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI để chạy ứng dụng và Nginx để hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2015-03-19

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 14.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2015-03-18

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên CentOS 7
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2015-03-18

Cách triển khai ứng dụng Python Web2py với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 14.04
Khuôn khổ web2py là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để nhanh chóng phát triển các ứng dụng web Python đầy đủ tính năng. Với web2py, bạn có thể dễ dàng phát triển và quản lý các ứng dụng của bạn thông qua việc sử dụng giao diện user web quản trị.
2015-03-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 101 - 125 of 203