Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 18.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là viết tắt của hệ điều hành L inux, với một web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ySQL và xử lý bởi P HP.
2018-05-23

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 18.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2018-04-27

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 16.04
Trong khi nhiều user cần chức năng của một hệ quản trị database như MySQL, giao diện dòng lệnh của nó có thể kém trực quan và thân thiện với user đối với một số người, dẫn đến một rào cản gia nhập.
2018-04-12

Cách lưu trữ trang web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 16.04
Cloudflare là một dịch vụ nằm giữa khách truy cập và server của chủ sở hữu trang web, hoạt động như một Reverse Proxy cho các trang web. Cloudflare cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN), cũng như giảm thiểu DDoS và dịch vụ server domain phân tán.
2018-03-15

Nginx Essentials: Khắc phục sự cố cài đặt và cấu hình
Nginx là một web server open-souce và miễn phí được sử dụng để lưu trữ các trang web và ứng dụng ở mọi quy mô. Phần mềm được biết đến với tác động thấp đến tài nguyên bộ nhớ, khả năng mở rộng cao và kiến trúc module , hướng sự kiện có thể cung cấp hiệu suất an toàn, có thể dự đoán được. Không chỉ là một web server , Nginx còn hoạt động như một bộ cân bằng tải, một cache HTTP và một Reverse Proxy .
2017-12-12

Cách thiết lập Let's Encrypt với Nginx Server Blocks trên Ubuntu 16.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2017-10-27

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 16.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2017-10-27

Cách tăng điểm tốc độ trang bằng cách thay đổi cấu hình Nginx của bạn trên Ubuntu 16.04
Nginx vượt trội khi xử lý các yêu cầu cho các trang web, nhưng mặc dù một trang web có vẻ nhanh nhưng cấu hình Nginx mặc định sẽ khiến công cụ PageSpeed Insights của Google gắn cờ sự kém hiệu quả trong trang web và xếp hạng nó kém. Google sử dụng tốc độ trang web như một yếu tố chính để xác định vị trí tìm kiếm của trang web .
2017-08-15

Cách thêm module log vào Nginx trên Debian 8
Quản trị server không chỉ là cấu hình ban đầu của các dịch vụ. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động trơn tru nhất có thể. Một trong những nguồn kiến thức quan trọng nhất đối với administrator là các file log , chứa thông tin về các sự kiện hệ thống.
2017-06-21

Cách bảo mật CI bằng SSL bằng Nginx trên Ubuntu 16.04
Concourse CI là một hệ thống tích hợp liên tục hiện đại và có thể mở rộng được thiết kế để tự động hóa các đường ống thử nghiệm với cú pháp khai báo, có thể tổng hợp. Dựa trên thành công của các hệ thống CI trước đó, Concourse nhằm mục đích đơn giản hóa việc quản lý đường ống và loại bỏ các server "bông tuyết" để server thử nghiệm được quản lý tốt như mã mà nó xử lý.
2017-05-26

Cách cấu hình Buildbot với SSL bằng Nginx Reverse Proxy
Lưu ý : Hướng dẫn này bao gồm version Buildbot cũ hơn, do đó, hướng dẫn có thể không hoạt động trên các version hiện tại. Cho đến khi bài viết này được cập nhật, bạn có thể sử dụng thêm tài liệu cấu hình Reverse Proxy Buildbot chính thức .

2017-05-17

Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng cách sử dụng Nginx Reverse Proxy
Theo mặc định, Jenkins đi kèm với web server Winstone tích hợp của riêng nó đang nghe trên cổng 8080, thuận tiện cho việc bắt đầu. Tuy nhiên, ngay khi bạn thực sự nghiêm túc về việc sử dụng Jenkins, nó nên được bảo mật bằng SSL để bảo vệ password và dữ liệu nhạy cảm khác được truyền qua giao diện web.
2017-05-02

Cách lưu trữ nhiều trang web với Nginx và HAProxy bằng LXD trên Ubuntu 16.04
Vùng chứa Linux là một group các quy trình được tách biệt với phần còn lại của hệ thống thông qua việc sử dụng các tính năng bảo mật của nhân Linux, chẳng hạn như không gian tên và group điều khiển. Nó là một cấu trúc tương tự như một máy ảo, nhưng nó nhẹ hơn nhiều; bạn không có chi phí để chạy một kernel bổ sung hoặc mô phỏng phần cứng. Điều này nghĩa là bạn có thể dễ dàng tạo nhiều containers trên cùng một server . Sử dụng containers Linux, bạn có thể chạy nhiều version của toàn bộ hệ điều hành, được giới hạn, trên cùng một server hoặc gói ứng dụng của bạn và các phần phụ thuộc của nó trong một containers mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống.
2017-04-19

Cách sử dụng OpenResty Web Framework cho Nginx trên Ubuntu 16.04
OpenResty là một web server mở rộng Nginx bằng cách gói nó với nhiều module Nginx hữu ích và thư viện Lua. OpenResty vượt trội trong việc mở rộng các ứng dụng và dịch vụ web. Ví dụ: một module mà nó bao gồm cho phép bạn viết mã Lua sẽ thực thi trực tiếp trong Nginx worker, cho phép các ứng dụng hiệu suất cao.
2017-02-28

Cách mã hóa kết nối Tomcat 8 với Apache hoặc Nginx trên CentOS 7
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được thiết kế để phục vụ các ứng dụng Java. Thường được sử dụng trong triển khai doanh nghiệp production và cho các nhu cầu ứng dụng nhỏ hơn, Tomcat vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ.
2017-01-24

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trên CentOS 7
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2017-01-09

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Debian 8
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-12-22

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP Stack) trên Debian 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2016-12-20

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trên Debian 8
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2016-12-20

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Debian 8
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) mới cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , certbot (trước đây được gọi là letsencrypt ), cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước bắt buộc. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động chỉ trên các web server Apache. Tuy nhiên, Let's Encrypt được dùng để dễ dàng có được certificate SSL miễn phí, certificate này có thể được cài đặt theo cách thủ công, dù bạn lựa chọn phần mềm web server nào.
2016-12-19

Cách cung cấp các ứng dụng Django với uWSGI và Nginx trên Debian 8
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2016-12-19

Cách tạo chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn với Nginx
Chuyển hướng HTTP là cách để trỏ domain hoặc địa chỉ này sang domain hoặc địa chỉ khác. Có một số loại chuyển hướng khác nhau, mỗi loại có ý nghĩa khác nhau đối với trình duyệt của khách hàng. Hai loại phổ biến nhất là chuyển hướng tạm thời và chuyển hướng vĩnh viễn.
2016-12-19

Cách thêm module gzip vào Nginx trên Ubuntu 16.04
Một trang web sẽ tải nhanh như thế nào phụ thuộc vào kích thước của tất cả các file mà trình duyệt phải download . Việc giảm kích thước file được truyền có thể làm cho trang web không chỉ tải nhanh hơn mà còn rẻ hơn cho những người phải trả tiền cho việc sử dụng băng thông của họ.
2016-12-02

Cách triển khai ứng dụng web Falcon với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04
Falcon là một khung Python tối thiểu để xây dựng các ứng dụng web. Nó rất phù hợp để xây dựng các API tuân theo phong cách kiến trúc REST . Đó là một khung hiệu suất cao, cấp thấp cố gắng làm ít nhất có thể mà không làm giảm tốc độ phát triển.
2016-11-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 51 - 75 of 203