Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Debian 10
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2019-07-25

Cách triển khai ứng dụng web Go bằng Nginx trên Ubuntu 18.04
Go là một ngôn ngữ lập trình đa dụng đang dần trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web back-end phổ biến nhất. Bằng cách tập trung vào sự đơn giản, các nhà thiết kế của Go đã tạo ra một ngôn ngữ vừa dễ học vừa nhanh hơn nhiều ngôn ngữ khác cho các ứng dụng web, tận dụng các tính năng hiệu quả như khả năng xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc do tính đồng thời của nó. Do đó, việc triển khai ứng dụng web trong Go sẽ hữu ích cho nhiều nhà phát triển back-end.
2019-07-24

Cách triển khai ứng dụng cốt lõi ASP.NET với server MySQL bằng Nginx trên Ubuntu 18.04
ASP.NET Core là một khung open-souce , hiệu suất cao để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, nghĩa là một version module hơn của Khung ASP.NET của Microsoft . Được phát hành vào năm 2016, nó có thể chạy trên một số hệ điều hành như Linux và macOS. Điều này cho phép các nhà phát triển nhắm đến một hệ điều hành cụ thể để phát triển dựa trên các yêu cầu thiết kế. Với ASP.NET Core, nhà phát triển có thể xây dựng bất kỳ loại ứng dụng web hoặc dịch vụ nào dù mức độ phức tạp và kích thước.
2019-07-23

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trên Debian 10
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2019-07-15

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Debian 10
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp một cách đơn giản để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2019-07-11

Cách cài đặt Nginx trên Debian 10
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2019-07-10

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin bằng Nginx trên server Debian 9
Trong khi nhiều user cần chức năng của hệ thống database như MySQL, việc tương tác với hệ thống chỉ từ client dòng lệnh MySQL yêu cầu sự quen thuộc với ngôn ngữ SQL, vì vậy nó có thể không phải là giao diện ưa thích đối với một số người.
2019-06-13

Cách triển khai ứng dụng web Go với Docker và Nginx trên Ubuntu 18.04
Docker là phần mềm chứa phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. Nó cho phép các nhà phát triển dễ dàng đóng gói các ứng dụng cùng với môi trường của họ, cho phép chu kỳ lặp lại nhanh hơn và hiệu quả tài nguyên tốt hơn, đồng thời cung cấp cùng một môi trường mong muốn trên mỗi lần chạy. Docker Compose là một công cụ điều phối containers hỗ trợ các yêu cầu ứng dụng hiện đại. Nó cho phép bạn chạy nhiều containers được kết nối với nhau cùng một lúc. Thay vì chạy các containers theo cách thủ công, các công cụ điều phối cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kiểm soát, mở rộng và mở rộng containers đồng thời.
2019-04-23

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên server Ubuntu 18.04
Trong khi nhiều user cần chức năng của hệ thống database như MySQL, việc tương tác với hệ thống chỉ từ client dòng lệnh MySQL yêu cầu sự quen thuộc với ngôn ngữ SQL, vì vậy nó có thể không phải là giao diện ưa thích đối với một số người.
2019-04-18

Cách bảo mật một ứng dụng Node.js được chứa đựng bằng Nginx, Let's Encrypt và Docker Compose
Có nhiều cách để nâng cao tính linh hoạt và bảo mật cho ứng dụng Node.js của bạn. Sử dụng reverse-proxy như Nginx cung cấp cho bạn khả năng tải các yêu cầu cân bằng, lưu nội dung tĩnh vào bộ nhớ cache và triển khai Bảo mật lớp truyền tải (TLS). Việc bật HTTPS được mã hóa trên server của bạn đảm bảo liên lạc đến và đi từ ứng dụng của bạn vẫn an toàn.
2019-01-04

Cách cài đặt Nginx trên FreeBSD 11.2
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới, được biết đến với việc sử dụng thường xuyên như một bộ cân bằng tải và Reverse Proxy . Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache và nhiều trang web lớn nhất và được buôn bán cao nhất trên internet phụ thuộc vào Nginx để phân phát nội dung của họ.
2018-11-15

Cách bảo mật Nginx bằng NAXSI trên Ubuntu 16.04
Nginx là một server HTTP open-souce phổ biến và Reverse Proxy được biết đến với tính ổn định, cấu hình đơn giản và yêu cầu tài nguyên tiết kiệm. Bạn có thể tăng cường bảo mật cho server Nginx của bạn bằng cách sử dụng một module như NAXSI. NAXSI ( Nginx Anti XSS & SQL Injection ) là một module Nginx bên thứ ba, miễn phí cung cấp các tính năng firewall ứng dụng web. NAXSI phân tích, lọc và bảo mật lưu lượng truy cập đến ứng dụng web của bạn và hoạt động giống như firewall DROP theo mặc định, nghĩa là nó chặn tất cả lưu lượng truy cập trừ khi được hướng dẫn cụ thể cho phép truy cập.
2018-11-09

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Debian 9
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2018-09-13

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trên Debian 9
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2018-09-07

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Debian 9
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2018-09-06

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Debian 9
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2018-09-05

Cách cài đặt Nginx trên Debian 9
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2018-09-04

Cách phát triển ứng dụng Node.js TCP Server bằng PM2 và Nginx trên Ubuntu 16.04
Node.js là một môi trường chạy JavaScript open-souce phổ biến được xây dựng trên công cụ Javascript V8 của Chrome. Node.js được sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạng và phía server . TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức mạng cung cấp khả năng phân phối stream dữ liệu giữa các ứng dụng một cách tin cậy , có thứ tự và được kiểm tra lỗi. Server TCP có thể chấp nhận yêu cầu kết nối TCP và khi kết nối được cài đặt , cả hai bên có thể trao đổi stream dữ liệu.
2018-07-23

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2018-07-23

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 18.04
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Python bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 18.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn cũng như cách chạy ứng dụng và cấu hình Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2018-07-13

Cách di chuyển web root Nginx đến vị trí mới trên Ubuntu 18.04
Trên Ubuntu, web server Nginx lưu trữ tài liệu của nó trong /var/www/html , thường nằm trên hệ thống file root với phần còn lại của hệ điều hành. Tuy nhiên, đôi khi, rất hữu ích khi di chuyển root tài liệu sang một vị trí khác, chẳng hạn như hệ thống file được mount riêng biệt. Ví dụ: nếu bạn phân phối nhiều trang web từ cùng một version Nginx, việc đặt root tài liệu của mỗi trang web trên dung lượng riêng của nó cho phép bạn mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của một trang web hoặc khách hàng cụ thể.
2018-07-12

Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng Nginx Reverse Proxy trên Ubuntu 18.04
Theo mặc định, Jenkins đi kèm với web server Winstone tích hợp của riêng nó đang nghe trên cổng 8080 , thuận tiện cho việc bắt đầu. Tuy nhiên, cũng nên bảo mật Jenkins bằng SSL để bảo vệ password và dữ liệu nhạy cảm được truyền qua giao diện web.
2018-07-10

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 18.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2018-07-09

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trong Ubuntu 18.04
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2018-07-05

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên FreeBSD
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt certificate TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, tự động hóa hầu hết các bước.
2018-07-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 26 - 50 of 203