Cách cài đặt Docker Compose trên Debian 9
Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong containers phần mềm, nhưng để tận dụng hết tiềm năng của nó, mỗi thành phần của ứng dụng phải chạy trong containers riêng của nó. Đối với các ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, việc sắp xếp tất cả các containers để khởi động, giao tiếp và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng.
2018-09-06

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Debian 9
Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình quản lý các tiến trình ứng dụng trong vùng chứa . Vùng chứa cho phép bạn chạy các ứng dụng của bạn trong các quy trình cách ly tài nguyên. Chúng tương tự như máy ảo, nhưng các container di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server .
2018-09-04

Cách chia sẻ dữ liệu giữa Docker Container và Host
Nói chung, containers Docker là tạm thời, chỉ chạy miễn là lệnh được đưa ra trong containers hoàn tất. Theo mặc định, mọi dữ liệu được tạo bên trong containers chỉ có sẵn từ bên trong containers và chỉ khi containers đang chạy.
2018-07-11

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 18.04
Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong containers phần mềm, nhưng để tận dụng hết tiềm năng của nó, mỗi thành phần của ứng dụng phải chạy trong containers riêng của nó. Đối với các ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, việc sắp xếp tất cả các containers để khởi động, giao tiếp và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng.
2018-07-09

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04
Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình quản lý các tiến trình ứng dụng trong vùng chứa . Vùng chứa cho phép bạn chạy các ứng dụng của bạn trong các quy trình cách ly tài nguyên. Chúng tương tự như máy ảo, nhưng các container di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server .
2018-07-05

Cách kiểm tra bảo mật server Docker với Docker Bench cho bảo mật trên Ubuntu 16.04
Sử dụng Docker để chứa các ứng dụng và dịch vụ của bạn có thể mang lại cho bạn một số lợi ích bảo mật, nhưng cài đặt Docker mặc định vẫn có chỗ cho một số cải tiến cấu hình liên quan đến bảo mật. Trung tâm Bảo mật Internet , một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ quảng bá các phương pháp hay nhất về bảo mật internet, đã tạo danh sách kiểm tra từng bước để bảo mật Docker . Sau đó, group Docker đã phát hành một công cụ kiểm tra bảo mật - Docker Bench for Security - để chạy qua danh sách kiểm tra này trên server Docker và gắn cờ bất kỳ vấn đề nào mà nó tìm thấy.
2018-06-14

Cách cung cấp và quản lý server Docker từ xa bằng Máy Docker trên Ubuntu 16.04
Docker Machine là một công cụ giúp dễ dàng cung cấp và quản lý nhiều server Docker từ xa từ máy tính cá nhân của bạn. Các server như vậy thường được gọi là server Dockerized và tất nhiên, được dùng để chạy các containers Docker.
2018-05-21

Cách cung cấp và quản lý server Docker từ xa bằng Máy Docker trên CentOS 7
Docker Machine là một công cụ giúp dễ dàng cung cấp và quản lý nhiều server Docker từ xa từ máy tính cá nhân của bạn. Các server như vậy thường được gọi là server Dockerized và tất nhiên, được dùng để chạy các containers Docker.
2018-05-21

Cách tạo image Docker và lưu trữ kho lưu trữ image Docker với GitLab
Containerization đang nhanh chóng trở thành phương pháp đóng gói và triển khai ứng dụng được chấp nhận nhất trong môi trường cloud . Tiêu chuẩn hóa mà nó cung cấp, cùng với hiệu quả tài nguyên của nó (khi so sánh với các máy ảo hoàn chỉnh) và tính linh hoạt, làm cho nó trở thành một yếu tố thúc đẩy tuyệt vời cho tư duy DevOps hiện đại. Nhiều chiến lược triển khai, điều phối và giám sát gốc cloud thú vị trở nên khả thi khi các ứng dụng và dịch vụ vi mô của bạn được chứa đầy đủ.
2018-02-12

3 Mẹo để Đặt tên container Docker
Khi bạn tạo containers Docker, containers đó sẽ được gán một mã định danh duy nhất (UUID). Đây là những điều cần thiết để tránh xung đột đặt tên và thúc đẩy tự động hóa mà không có sự can thiệp của con người. Chúng xác định hiệu quả các containers cho server và mạng. Tuy nhiên, chúng cần nhiều nỗ lực hơn để con người phân biệt, cho dù ở dạng hiển thị dài 64 ký tự mà con người có thể đọc được hay ở dạng ngắn 12 ký tự được hiển thị thường xuyên hơn, có thể trông giống như 285c9f0f9d3d .
2018-01-04

3 Mẹo để Đặt tên container Docker
Khi bạn tạo containers Docker, containers đó sẽ được gán một mã định danh duy nhất (UUID). Đây là những điều cần thiết để tránh xung đột đặt tên và thúc đẩy tự động hóa mà không có sự can thiệp của con người. Chúng xác định hiệu quả các containers cho server và mạng. Tuy nhiên, chúng cần nhiều nỗ lực hơn để con người phân biệt, cho dù ở dạng hiển thị dài 64 ký tự mà con người có thể đọc được hay ở dạng ngắn 12 ký tự được hiển thị thường xuyên hơn, có thể trông giống như 285c9f0f9d3d .
2018-01-04

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 16.04
Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong containers phần mềm, nhưng để tận dụng hết tiềm năng của nó, mỗi thành phần của ứng dụng phải chạy trong containers riêng của nó. Đối với các ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, việc sắp xếp tất cả các containers để khởi động, giao tiếp và tắt cùng nhau có thể nhanh chóng trở nên khó sử dụng.
2017-12-21

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 16.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2017-09-08

Cách cấu hình firewall Linux cho Docker Swarm trên CentOS 7
Docker Swarm là một tính năng của Docker giúp dễ dàng chạy các server và containers Docker trên quy mô lớn. Docker Swarm, hoặc cụm Docker, được tạo thành từ một hoặc nhiều server được Tài liệu hóa có chức năng như các nút người quản lý và bất kỳ số lượng nút công nhân nào . Việc cài đặt một hệ thống như vậy đòi hỏi phải thao tác cẩn thận với firewall Linux.
2017-01-11

Cách cấu hình firewall Linux cho Docker Swarm trên Ubuntu 16.04
Docker Swarm là một tính năng của Docker giúp dễ dàng chạy các server và containers Docker trên quy mô lớn. Docker Swarm, hoặc cụm Docker, được tạo thành từ một hoặc nhiều server được Tài liệu hóa có chức năng như các nút người quản lý và bất kỳ số lượng nút công nhân nào . Việc cài đặt một hệ thống như vậy đòi hỏi phải thao tác cẩn thận với firewall Linux.
2017-01-09

Cách tập trung log Docker của bạn với Fluentd và ElasticSearch trên Ubuntu 16.04
Khi bạn đưa các containers Docker vào production , bạn sẽ thấy nhu cầu ngày càng tăng để duy trì các bản ghi ở một nơi nào đó ít phù du hơn containers . Docker đi kèm với trình điều khiển ghi log root cho Fluentd, giúp bạn dễ dàng thu thập các log đó và định tuyến chúng đến một nơi khác, như Elasticsearch , để bạn có thể phân tích dữ liệu.
2016-12-16

Cách làm việc với Docker Data Volumes trên Ubuntu 14.04
Trong bài viết này, ta sẽ xem xét khái niệm về data volumes Docker: chúng là gì, tại sao chúng hữu ích, các loại dung lượng khác nhau, cách sử dụng chúng và khi nào sử dụng từng loại. Ta cũng sẽ đi qua một số ví dụ về cách sử dụng Docker volume thông qua công cụ dòng lệnh docker .
2016-11-17

Làm việc với Docker Containers
Docker là một công cụ chứa phổ biến được sử dụng để cung cấp cho các ứng dụng phần mềm một hệ thống file chứa mọi thứ chúng cần để chạy. Sử dụng containers Docker đảm bảo phần mềm sẽ hoạt động theo cùng một cách, dù nó được triển khai ở đâu, bởi vì môi trường thời gian chạy của nó nhất quán một cách tàn nhẫn.
2016-11-04

Cách cấu hình môi trường kiểm tra tích hợp liên tục với Docker và Docker Compose trên Ubuntu 14.04
Tích hợp liên tục (CI) đề cập đến thực tiễn trong đó các nhà phát triển tích hợp mã thường xuyên nhất có thể và mọi commit đều được kiểm tra trước và sau khi được hợp nhất vào một repository được chia sẻ bởi một bản dựng tự động .
2016-11-03

Cách cấu hình môi trường kiểm tra tích hợp liên tục với Docker và Docker Compose trên Ubuntu 16.04
Tích hợp liên tục (CI) đề cập đến thực tiễn trong đó các nhà phát triển tích hợp mã thường xuyên nhất có thể và mọi commit đều được kiểm tra trước và sau khi được hợp nhất vào một repository được chia sẻ bởi một bản dựng tự động .
2016-11-03

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên CentOS 7
Docker là một ứng dụng giúp đơn giản và dễ dàng chạy các quy trình ứng dụng trong containers , giống như máy ảo, chỉ di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server . Để có giới thiệu chi tiết về các thành phần khác nhau của containers Docker, hãy xem Hệ sinh thái Docker: Giới thiệu về các thành phần chung .
2016-11-02

Cách gỡ lỗi và khắc phục các sự cố thường gặp của Docker
Docker giúp bạn dễ dàng gói các ứng dụng và dịch vụ của bạn trong các containers để bạn có thể chạy chúng ở mọi nơi. Thật không may, các vấn đề có thể phát sinh khi xây dựng hình ảnh của bạn và tích hợp tất cả các lớp mà ứng dụng của bạn cần, đặc biệt nếu bạn mới sử dụng hình ảnh và containers Docker. Bạn có thể gặp lỗi chính tả, sự cố với thư viện và module thời gian chạy, xung đột đặt tên hoặc sự cố khi giao tiếp với các containers khác.
2016-10-20

Cách cài đặt Prometheus bằng Docker trên CentOS 7
Prometheus là một hệ thống giám sát open-souce và database chuỗi thời gian. Nó đề cập đến nhiều khía cạnh của việc giám sát như tạo và thu thập số liệu, vẽ biểu đồ dữ liệu kết quả trên trang tổng quan và cảnh báo về sự bất thường. Để làm điều này, nó cung cấp nhiều thành phần khác nhau được chạy riêng biệt nhưng được sử dụng kết hợp.
2016-01-15

1 2 3 4 Show 51 - 75 of 90