Thứ ba, 15/09/2020 | 00:00 GMT+7

Sử dụng ExpressJS để phân phối tệp HTML


Trong các ứng dụng Node.js và ExpressJS, đã từng có một cách rất đơn giản để gửi file HTML hoặc bất kỳ loại file nào khác: res.sendfile() . Cung cấp file HTML bằng Express giúp phát triển nhanh chóng và dễ dàng khi bạn cần một server HTTP nhanh.

Gần đây, hàm này đã không được sử dụng bởi ExpressJS và nếu bạn thử sử dụng hàm, bạn sẽ gặp lỗi cho biết rằng hàm không được dùng nữa và bạn nên sử dụng res.sendFile() .

Sử dụng res.sendFile ()

Để sử dụng res.sendFile , ta cần chuyển một đường dẫn đến file .

Ta cũng cần kéo module đường dẫn tích hợp sẵn để ta có thể liên kết đến file .

Đây là một ví dụ về việc sử dụng res.sendFile() để phân phối một trang HTML.

var express = require('express'); var app = express(); var path = require('path'); // viewed at http://localhost:8080 app.get('/', function(req, res) {   res.sendFile(path.join(__dirname + '/index.html')); }); app.listen(8080); 

Mã mẫu

Ta cần một ứng dụng Node để bắt đầu. Vì vậy, bạn có thể tạo một file bằng cách chạy các lệnh sau:

 • mkdir express-sendfile
 • cd sendfile
 • npm init
 • npm install express --save
 • touch server.js index.html

Bây giờ ta đã có nền tảng cho ứng dụng Node nhanh của bạn . server.js sẽ là file chứa đường dẫn đến index.html của ta .

server.js
var express = require('express'); var app = express(); var path = require('path'); // viewed at http://localhost:8080 app.get('/', function(req, res) {   res.sendFile(path.join(__dirname + '/index.html')); }); app.listen(8080); 
index.html
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>   <meta charset="UTF-8">   <title>Sample Site</title>   <link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css">   <style>     body { padding-top:50px; }   </style> </head> <body>   <div class="container">     <div class="jumbotron">       <h1>res.sendFile() Works!</h1>     </div>   </div> </body> </html> 

Bây giờ sau khi server của ta đã được bắt đầu sử dụng:

 • node server.js

Ta có thể thấy trang web của ta trong trình duyệt của ta !

tệp html ví dụ được phân phối thông qua expressjs

Kết luận

res.sendFile () là một hàm rất dễ sử dụng. Express cung cấp nhiều công cụ tuyệt vời cho user Node và ta thậm chí có thể sử dụng công cụ này để cung cấp các file có thể download hoặc các file nào thực sự.


Tags:

Các tin liên quan

Cách thêm image vào trang web của bạn bằng HTML
2020-09-15
Cách tạo phần nội dung trang chủ của bạn bằng HTML
2020-09-15
Cách thêm image vào trang web của bạn bằng HTML
2020-09-15
Cách thêm hình nền vào phần trên cùng của trang web bằng HTML
2020-09-14
Cách Căn giữa hoặc Căn chỉnh Văn bản và image trên Trang web của Bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm image profile theo kiểu vào trang web của bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm HTML Thành phần cho trang web của bạn
2020-09-14
Cách tạo và liên kết đến các trang web bổ sung bằng HTML
2020-09-14
Cách thêm và tạo kiểu tiêu đề cho trang web của bạn bằng HTML
2020-09-14
Cách thiết lập dự án trang web HTML của bạn
2020-09-14