Thứ hai, 12/10/2020 | 00:00 GMT+7

Giới thiệu ngắn gọn về CSS

Hướng dẫn này là một phần của loạt bài về cách tạo và tùy chỉnh trang web này bằng CSS, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để kiểm soát việc trình bày các trang web. Bạn có thể theo dõi toàn bộ loạt bài này để tạo lại trang web trình diễn và làm quen với CSS hoặc sử dụng các phương pháp được mô tả ở đây cho các dự án trang web CSS khác.

div class = "note">
Một phần của loạt bài: Cách xây dựng trang web bằng CSS

Trước khi tiếp tục, ta khuyên bạn nên có một số kiến thức về HTML, ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị tài liệu trong trình duyệt web. Nếu bạn chưa quen với HTML, bạn có thể làm theo mười hướng dẫn đầu tiên của loạt bài Cách tạo trang web với HTML trước khi bắt đầu loạt bài này.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu ngắn gọn về nguồn root lịch sử của CSS và cung cấp tổng quan cấp cao về cách CSS hoạt động với HTML. Hướng dẫn này sẽ chuẩn bị cho bạn để làm theo các bài tập thực hành và dự án xây dựng trang web trong các hướng dẫn phía trước.

Lịch sử của CSS

CSS lần đầu tiên được giới thiệu bởi Håkon Wium Lie vào năm 1994 khi đang làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Kernel Châu Âu (CERN) cùng với Tim Berners-Lee, người phát minh ra World Wide Web. Vào thời điểm đó, các trang web thường được tạo riêng bằng HTML, Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản mà Berners-Lee đã phát triển vào những năm 1990. Tuy nhiên, HTML đã được phát triển để mô tả ngữ nghĩa của các thành phần của tài liệu web (chẳng hạn như tiêu đề và đoạn văn của nó) thay vì cung cấp các hướng dẫn về kiểu dáng. Khi việc sử dụng ngày càng nhiều HTML để tạo kiểu cho các trang web ngày càng trở nên khó sử dụng, CSS đã được giới thiệu để cung cấp một phương pháp hiệu quả hơn để tạo kiểu cho hiển thị và bố cục của một trang web kết hợp với HTML.

Cách CSS hoạt động với HTML

Các trang web được tạo bằng HTML và CSS thường sẽ bao gồm một file HTML có chứa nội dung như văn bản, liên kết hình ảnh và thẻ HTML và một file CSS chứa các luật kiểu được áp dụng cho nội dung HTML. Ví dụ: một file HTML có thể có văn bản tiêu đề (được đánh dấu bằng thẻ HTML <h1> ) và văn bản đoạn văn (được đánh dấu bằng thẻ HTML <p> ). Tệp CSS tương ứng của nó có thể có các luật hướng dẫn trình duyệt đặt tất cả văn bản tiêu đề có kích thước 20 pixel và tất cả văn bản đoạn văn có màu xanh lam. Sau đó, các luật kiểu CSS này sẽ áp dụng cho tất cả văn bản tiêu đề và đoạn văn ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện trong trang HTML , mà bạn không cần phải thêm hướng dẫn kiểu trong trang HTML mỗi lần.

CSS cũng là một công cụ mạnh mẽ để sắp xếp nội dung trang web. Bằng cách cung cấp kích thước, màu sắc và các thuộc tính khác cho các phần tử HTML, bạn có thể sử dụng CSS để tạo các hộp nội dung cấu trúc và tạo kiểu cho bố cục của trang web.

Kết luận

Trong phần hướng dẫn trước, bạn sẽ sử dụng CSS để tạo kiểu cho văn bản, hình ảnh và các phần tử HTML khác cũng như tạo kiểu và kiểm soát bố cục của một trang web. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần tạo một vài file và folder để thực hành viết mã HTML và CSS. Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn qua các bước cài đặt dự án CSS và HTML của bạn bằng editor mã có sẵn miễn phí Visual Studio Code .


Tags:

Các tin liên quan

Cách thiết lập dự án trang web CSS và HTML của bạn
2020-10-12
Cách thêm lịch sử và kỹ năng giáo dục của bạn vào trang web của bạn bằng CSS (Phần 5)
2020-10-12
Cách tạo ID bằng CSS
2020-10-12
Cách tạo lớp học bằng CSS
2020-10-12
Cách hiểu và tạo quy tắc CSS
2020-10-12
So sánh CSS Pseudo-Classes: nth-child vs nth-of-type
2020-10-12
Cách tạo lớp giả bằng CSS
2020-10-12
Tích hợp và sử dụng các khung CSS với Vue.js
2020-10-12
Cách áp dụng các kiểu CSS cho HTML với Cascade và Specificity
2020-09-28
Cách tạo chủ đề chế độ tối bằng các biến CSS
2020-09-23