Nội dung
- Yêu cầu
Thứ ba, 17/11/2020 | 00:00 GMT+7

Cách tạo một trang web bằng HTML

Nếu bạn quan tâm đến việc học cách xây dựng và thiết kế trang web, thì Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Loạt hướng dẫn dựa trên dự án này sẽ giới thiệu cho bạn về HTML và các phương pháp của nó bằng cách xây dựng một trang web cá nhân bằng cách sử dụng trang trình diễn (bên dưới) làm mô hình. Một khi bạn tìm hiểu những điều cơ bản, bạn sẽ biết cách thay đổi thiết kế của trang web và thêm nội dung được cá nhân hóa. Không cần có kinh nghiệm viết mã trước để làm theo các hướng dẫn trong loạt bài này.

Ảnh gif này minh họa một cuộn qua trang trình diễn của  ta

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để hiển thị tài liệu trong trình duyệt web. Được phát triển lần đầu tiên bởi Tim Berners Lee vào năm 1990 khi đang làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Kernel Châu Âu (CERN), HTML là một trong những công nghệ đổi mới quan trọng được sử dụng để xuất bản trang web đầu tiên trên thế giới vào ngày 6 tháng 8 năm 1991. Nhờ dự án khôi phục của CERN, bây giờ bạn có thể truy cập lại trang web ban đầu . Kể từ thời điểm đó, HTML đã được cập nhật và mở rộng đáng kể nhưng mục đích cơ bản của nó là định dạng và cấu trúc các trang web vẫn được giữ nguyên.

Ngày nay, HTML là một trong nhiều công cụ được sử dụng để xây dựng web. Biết cách viết HTML sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn với quyền là một nhà thiết kế web và chuẩn bị cho bạn học các kỹ năng phát triển web front-end bổ sung như CSS và JavaScript.

Trong loạt bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo và tùy chỉnh một trang web bằng cách sử dụng các kỹ thuật và thẻ HTML phổ biến. Sau khi kết thúc hướng dẫn này, bạn sẽ có một trang web sẵn sàng để triển khai lên cloud .

Yêu cầu

  • Một trình soạn thảo mã như Visual Studio Code hoặc Atom . Đối với loạt bài hướng dẫn này, ta sẽ sử dụng Visual Studio Code làm editor mã mặc định nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ editor mã nào bạn thích. Một số hướng dẫn có thể cần được sửa đổi một chút nếu bạn sử dụng một trình soạn thảo khác.
  • Trình duyệt web như Firefox hoặc Chrome . Ta sẽ sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào bạn thích. Một số hướng dẫn có thể cần được sửa đổi một chút nếu bạn sử dụng trình duyệt web khác.
  • Hai ảnh profile , hình ảnh hoặc hình đại diện khác nhau để cá nhân hóa trang web (tùy chọn).

Khi bạn đã chuẩn bị xong các yêu cầu , bạn sẽ sẵn sàng cài đặt dự án HTML của bạn trong hướng dẫn tiếp theo.


Tags:

Các tin liên quan

Sử dụng tải trước và tìm nạp trước trong HTML của bạn để tải nội dung
2020-10-27
Cách chọn các phần tử HTML để tạo kiểu với CSS
2020-10-20
Cách tạo chân trang tĩnh bằng HTML và CSS (Phần 7)
2020-10-14
Tổng quan về Trang web HTML và CSS Trình diễn của Chúng tôi
2020-10-12
Cách tạo kiểu cho HTML phần tử div với CSS
2020-10-12
Cách tạo bảng trong HTML
2020-10-12
Cách điều chỉnh nội dung, phần đệm, đường viền và lề của một phần tử HTML bằng CSS
2020-10-12
Cách sử dụng thuộc tính Rel cho thẻ neo trong HTML
2020-10-12
Cách thêm các thực thể HTML trong Thuộc tính nội dung CSS
2020-10-12
Tham chiếu cú pháp thẻ liên kết HTML cho tệp CSS bên ngoài
2020-10-12
Cách tạo nhận xét HTML
2020-10-12