Thứ năm, 08/10/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt và sử dụng Homebrew trên macOS

Giao diện dòng lệnh là một cách phi đồ họa để tương tác với máy tính của bạn. Thay vì nhấp vào các node bằng chuột, bạn sẽ nhập lệnh dưới dạng văn bản và nhận phản hồi dựa trên văn bản. Dòng lệnh, còn gọi là shell, cho phép bạn tự động hóa nhiều tác vụ bạn thực hiện trên máy tính hàng ngày và là một công cụ cần thiết cho các nhà phát triển phần mềm.

Mặc dù giao diện dòng lệnh trên macOS có nhiều chức năng mà bạn có thể tìm thấy trong Linux và các hệ thống Unix khác, nhưng nó không đi kèm với trình quản lý gói tốt. Trình quản lý gói là một tập hợp các công cụ phần mềm hoạt động để tự động hóa cài đặt, cấu hình và nâng cấp phần mềm. Người quản lý gói giữ phần mềm họ cài đặt ở vị trí trung tâm và có thể duy trì tất cả các gói phần mềm trên hệ thống ở các định dạng thường được sử dụng.

Homebrew là trình quản lý gói cho macOS cho phép bạn cài đặt phần mềm open-souce và miễn phí sử dụng terminal của bạn . Bạn sẽ sử dụng Homebrew để cài đặt các công cụ dành cho nhà phát triển như Python , Ruby , Node.js , v.v.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và sử dụng Homebrew trên máy Mac của bạn .

Yêu cầu

Bạn cần một máy tính macOS chạy High Sierra hoặc cao hơn với quyền truy cập quản trị và kết nối internet.

Bước 1 - Sử dụng MacOS Terminal

Để truy cập giao diện dòng lệnh trên máy Mac, bạn sẽ sử dụng ứng dụng Terminal do macOS cung cấp. Giống như bất kỳ ứng dụng nào khác, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách vào Finder, chuyển đến folder Applications , sau đó vào folder Utilities . Từ đây, hãy nhấp đúp vào ứng dụng Terminal để mở nó. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Spotlight bằng cách giữ phím COMMAND và nhấn SPACE để tìm Terminal bằng lệnh nó vào hộp xuất hiện.

Thiết bị terminal macOS

Để thoải mái hơn khi sử dụng dòng lệnh, hãy xem phần Giới thiệu về Linux Terminal . Giao diện dòng lệnh trên macOS rất giống nhau và các khái niệm trong hướng dẫn đó có thể áp dụng trực tiếp.

Đến đây bạn có Terminal đang chạy, hãy cài đặt một số công cụ bổ sung mà Homebrew cần.

Bước 2 - Cài đặt công cụ dòng lệnh của Xcode

Xcode là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) bao gồm các công cụ phát triển phần mềm cho macOS. Bạn sẽ không cần Xcode để sử dụng Homebrew, nhưng một số phần mềm và thành phần bạn muốn cài đặt sẽ dựa vào gói Công cụ dòng lệnh của Xcode.

Thực thi lệnh sau trong Terminal để download và cài đặt các thành phần sau:

 • xcode-select --install

Bạn sẽ được yêu cầu bắt đầu cài đặt, rồi lại được yêu cầu chấp nhận giấy phép phần mềm. Sau đó, các công cụ sẽ tự động download và cài đặt.

Đến đây bạn có thể cài đặt Homebrew.

Bước 3 - Cài đặt và cài đặt Homebrew

Để cài đặt Homebrew, bạn sẽ download một lệnh cài đặt và sau đó thực thi tập lệnh.

Đầu tiên, hãy tải tập lệnh xuống máy local của bạn bằng lệnh lệnh sau vào cửa sổ Terminal :

 • curl -fsSL -o install.sh https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh

Lệnh sử dụng curl để download lệnh cài đặt Homebrew từ kho lưu trữ Git của Homebrew trên GitHub.

Hãy xem qua các cờ được liên kết với lệnh curl :

 • Cờ - f hoặc --fail cho cửa sổ Terminal không cho xuất trang HTML về lỗi server .
 • Cờ -s hoặc --silent tắt tiếng curl để nó không hiển thị đồng hồ đo tiến trình và kết hợp với cờ -S hoặc --show-error nó sẽ đảm bảo curl hiển thị thông báo lỗi nếu nó không thành công.
 • Cờ -L hoặc --location sẽ yêu cầu curl xử lý các chuyển hướng. Nếu server báo cáo rằng trang được yêu cầu đã chuyển đến một vị trí khác, nó sẽ tự động thực hiện lại yêu cầu bằng cách sử dụng vị trí mới.
 • Lựa chọn -o chỉ định tên file local cho file .

Trước khi chạy một tập lệnh mà bạn đã download từ Internet, bạn nên xem lại nội dung của nó để biết tập lệnh đó sẽ hoạt động như thế nào. Sử dụng lệnh less để xem kịch bản cài đặt:

 • less install.sh

Khi bạn đã cảm thấy thoải mái với nội dung của tập lệnh, hãy thực thi tập lệnh bằng lệnh bash :

 • /bin/bash install.sh

Lệnh cài đặt sẽ giải thích những gì nó sẽ làm và sẽ nhắc bạn xác nhận bạn muốn làm điều đó. Điều này cho phép bạn biết chính xác Homebrew sẽ làm gì với hệ thống của bạn trước khi bạn để nó tiếp tục. Nó cũng đảm bảo bạn có các yêu cầu trước khi tiếp tục.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password của bạn trong quá trình này. Tuy nhiên, khi bạn nhập password , các tổ hợp phím của bạn sẽ không hiển thị trong cửa sổ Terminal. Đây là một biện pháp bảo mật và là thứ bạn sẽ thấy thường xuyên khi được yêu cầu nhập password trên dòng lệnh. Mặc dù bạn không nhìn thấy chúng, nhưng các lần gõ phím của bạn đang được hệ thống ghi lại, vì vậy hãy nhấn phím RETURN khi bạn đã nhập password của bạn .

Nhấn vào chữ cái y cho “yes” khi nào bạn được yêu cầu xác nhận cài đặt.

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn cần đặt folder mà Homebrew sử dụng để lưu trữ các file thực thi của nó ở phía trước của biến môi trường PATH . Điều này đảm bảo các bản cài đặt Homebrew sẽ được gọi qua các công cụ mà macOS bao gồm.

Tệp bạn sẽ sửa đổi tùy thuộc vào shell bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Bash, bạn sẽ sử dụng file ~/.bash_profile :

 • nano ~/.bash_profile

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng ZSH, bạn sẽ mở file ~/.zshrc .

 • nano ~/.zshrc

Khi file mở ra trong cửa sổ Terminal, hãy thêm các dòng sau vào cuối file :

~ / .bash_profile
# Add Homebrew's executable directory to the front of the PATH export PATH=/usr/local/bin:$PATH 

Dòng đầu tiên là một comment sẽ giúp bạn nhớ điều này sẽ làm gì nếu bạn mở file này trong tương lai.

Để lưu các thay đổi , hãy giữ CTRL và chữ O , và khi được yêu cầu , hãy nhấn phím RETURN . Sau đó, thoát khỏi editor bằng cách giữ CTRL và nhấn X Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại dấu nhắc Terminal .

Để kích hoạt những thay đổi này, hãy đóng và mở lại ứng dụng Terminal . Ngoài ra, sử dụng lệnh source để tải file bạn đã sửa đổi.

Nếu bạn đã sửa đổi .bash_profile , hãy thực hiện lệnh này:

 • source ~/.bash_profile

Nếu bạn đã sửa đổi .zshrc , hãy thực hiện lệnh này:

 • source ~/.zshrc

Khi bạn đã thực hiện việc này, những thay đổi bạn đã thực hiện đối với biến môi trường PATH sẽ có hiệu lực. Chúng sẽ được đặt chính xác khi bạn đăng nhập lại trong tương lai, vì file cấu hình cho shell của bạn được thực thi tự động khi bạn mở ứng dụng Terminal.

Bây giờ hãy xác minh Homebrew được cài đặt chính xác. Thực hiện lệnh này:

 • brew doctor

Nếu không có bản cập nhật nào được yêu cầu vào lúc này, bạn sẽ thấy điều này trong Nhà ga của bạn :

Output
Your system is ready to brew.

Nếu không, bạn có thể nhận được cảnh báo chạy một lệnh khác, chẳng hạn như brew update đảm bảo rằng bản cài đặt Homebrew của bạn được cập nhật. Làm theo mọi hướng dẫn trên màn hình để khắc phục môi trường của bạn trước khi tiếp tục.

Bước 4 - Cài đặt, nâng cấp và xóa gói

Bây giờ Homebrew đã được cài đặt, hãy sử dụng nó để download một gói. Lệnh tree cho phép bạn xem một cây folder đồ họa và có sẵn thông qua Homebrew.

Cài đặt tree bằng lệnh brew install :

 • brew install tree

Homebrew sẽ cập nhật danh sách các gói, sau đó download và cài đặt lệnh tree :

Output
Updating Homebrew... ==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/tree-1.8.0.catalina.bottle.tar.gz ######################################################################## 100.0% ==> Pouring tree-1.8.0.catalina.bottle.tar.gz 🍺 /usr/local/Cellar/tree/1.8.0: 8 files, 117.2KB

Homebrew cài đặt các file thành /usr/local theo mặc định, vì vậy chúng sẽ không ảnh hưởng đến các bản cập nhật macOS trong tương lai. Xác minh tree được cài đặt bằng cách hiển thị vị trí của lệnh với which lệnh:

 • which tree

Kết quả cho thấy tree đó nằm trong /usr/local/bin :

Output
/usr/local/bin/tree

Chạy lệnh tree để xem version :

 • tree --version

Phiên bản in ra màn hình, cho biết nó đã được cài đặt:

Output
tree v1.8.0 (c) 1996 - 2018 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro

Đôi khi, bạn cần nâng cấp một gói hiện có. Sử dụng lệnh brew upgrade , theo sau là tên gói:

 • brew upgrade tree

Bạn có thể chạy brew upgrade mà không cần đối số bổ sung để nâng cấp tất cả các chương trình và gói mà Homebrew quản lý.

Khi bạn cài đặt version mới, Homebrew sẽ giữ nguyên version cũ hơn. Sau một thời gian, bạn có thể cần lấy lại dung lượng đĩa bằng cách xóa các bản sao cũ hơn này. Chạy brew cleanup để xóa tất cả các version cũ của phần mềm do Homebrew quản lý của bạn.

Để xóa gói bạn không còn sử dụng, hãy sử dụng brew uninstall . Để gỡ cài đặt lệnh tree , hãy thực hiện lệnh này:

 • brew uninstall tree

Kết quả kết quả cho thấy gói đã bị xóa:

Output
Uninstalling /usr/local/Cellar/tree/1.8.0... (8 files, 117.2KB)

Bạn cũng có thể sử dụng Homebrew để cài đặt các ứng dụng máy tính để bàn.

Bước 5 - Cài đặt ứng dụng trên máy tính để bàn

Bạn không bị hạn chế sử dụng Homebrew cho các công cụ dòng lệnh. Homebrew Cask cho phép bạn cài đặt các ứng dụng máy tính để bàn. Tính năng này có trong Homebrew, vì vậy không có gì bổ sung để cài đặt.

Để sử dụng Homebrew để cài đặt Visual Studio Code, hãy thực hiện lệnh sau:

 • brew cask install visual-studio-code

Ứng dụng sẽ cài đặt:

Output
Updating Homebrew... ==> Auto-updated Homebrew! Updated 1 tap (homebrew/cask). ==> Updated Casks abstract cacher chirp sipgate-softphone ==> Downloading https://update.code.visualstudio.com/1.48.2/darwin/stable ==> Downloading from https://az764295.vo.msecnd.net/stable/a0479759d6e9ea56afa657e454193f72aef85bd0/VSC ######################################################################## 100.0% ==> Verifying SHA-256 checksum for Cask 'visual-studio-code'. ==> Installing Cask visual-studio-code ==> Moving App 'Visual Studio Code.app' to '/Applications/Visual Studio Code.app'. ==> Linking Binary 'code' to '/usr/local/bin/code'. 🍺 visual-studio-code was successfully installed!

Bạn sẽ tìm thấy ứng dụng trong folder Applications của bạn , giống như khi bạn cài đặt nó theo cách thủ công.

Để xóa nó, hãy sử dụng brew cask uninstall :

 • brew cask uninstall visual-studio-code

Homebrew sẽ gỡ bỏ phần mềm đã cài đặt:

Output
==> Uninstalling Cask visual-studio-code ==> Backing App 'Visual Studio Code.app' up to '/usr/local/Caskroom/visual-studio-code/1.48.2/Visual St ==> Removing App '/Applications/Visual Studio Code.app'. ==> Unlinking Binary '/usr/local/bin/code'. ==> Purging files for version 1.48.2 of Cask visual-studio-code

Nó thực hiện backup trước trong trường hợp việc gỡ bỏ không thành công, nhưng khi chương trình được gỡ cài đặt hoàn toàn, bản backup cũng sẽ bị xóa.

Bước 6 - Gỡ cài đặt Homebrew

Nếu bạn không cần Homebrew nữa, bạn có thể sử dụng tập lệnh gỡ cài đặt của nó.

Download tập lệnh gỡ cài đặt với curl :

 • curl -fsSL -o uninstall.sh https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall.sh

Như thường lệ, hãy xem lại nội dung của tập lệnh bằng lệnh less để xác minh nội dung của tập lệnh:

 • less uninstall.sh

Khi bạn đã xác minh tập lệnh, hãy thực thi tập lệnh với cờ --help để xem các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng:

 • bash uninstall.sh --help

Các tùy chọn hiển thị trên màn hình:

Output
Homebrew Uninstaller Usage: uninstall.sh [options] -p, --path=PATH Sets Homebrew prefix. Defaults to /usr/local. --skip-cache-and-logs Skips removal of HOMEBREW_CACHE and HOMEBREW_LOGS. -f, --force Uninstall without prompting. -q, --quiet Suppress all output. -d, --dry-run Simulate uninstall but don't remove anything. -h, --help Display this message.

Sử dụng cờ -d để xem tập lệnh sẽ làm gì:

 • bash uninstall.sh -d

Tập lệnh sẽ liệt kê mọi thứ mà nó sẽ xóa:

Output
Warning: This script would remove: /Users/brianhogan/Library/Caches/Homebrew/ /Users/brianhogan/Library/Logs/Homebrew/ /usr/local/Caskroom/ /usr/local/Cellar/ /usr/local/bin/brew -> /usr/local/bin/brew ==> Removing Homebrew installation... Would delete: ....

Khi đã sẵn sàng xóa mọi thứ, hãy thực thi tập lệnh mà không có bất kỳ cờ nào:

 • bash uninstall.sh

Thao tác này sẽ xóa Homebrew và bất kỳ chương trình nào bạn đã cài đặt với nó.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt và sử dụng Homebrew trên máy Mac của bạn . Như vậy, bạn có thể sử dụng Homebrew để cài đặt các công cụ dòng lệnh, ngôn ngữ lập trình và các tiện ích khác mà bạn cần để phát triển phần mềm.

Homebrew có nhiều gói bạn có thể cài đặt. Truy cập danh sách chính thức để tìm kiếm các chương trình yêu thích của bạn.


Tags:

Các tin liên quan