Thứ sáu, 25/05/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 6


Giới thiệu về Ruby on Rails

Ruby on Rails là một ứng dụng cung cấp cho các nhà phát triển web một khuôn khổ để nhanh chóng tạo ra nhiều ứng dụng web khác nhau.

Có ba quy trình riêng biệt cần thiết để cài đặt Ruby on Rails: bạn cần cài đặt Ruby, sau đó là Ruby Gems, sau đó là Rails.

Cài đặt

Các bước trong hướng dẫn này yêu cầu user phải có quyền root. Bạn có thể xem cách cài đặt điều đó trong Hướng dẫn cài đặt server ban đầu ở bước 3 và 4.

Bước một — Cài đặt Ruby

Cách dễ nhất để cài đặt Ruby trên server ảo của bạn là thông qua trình cài đặt gói yum.

sudo yum install ruby

Sau khi bạn nói có với dấu nhắc , Ruby sẽ cài đặt.

Sau đó, ta cần một số phụ thuộc Ruby bổ sung.

Nhập nội dung sau vào terminal :

sudo yum install gcc g++ make automake autoconf curl-devel openssl-devel zlib-devel httpd-devel apr-devel apr-util-devel sqlite-devel
sudo yum install ruby-rdoc ruby-devel

Trong khi nó xử lý, dấu nhắc có thể yêu cầu bạn cho phép cài đặt các gói khác nhau. Hãy tiếp tục và nói có mỗi lần.

Bước hai — Cài đặt Ruby Gems

Khi bạn đã cài đặt Ruby, bạn có thể dễ dàng cài đặt các viên ngọc ruby.

Gõ lệnh này vào terminal:

sudo yum install rubygems

Sau khi bạn đồng ý với dấu nhắc , đá quý ruby sẽ được cài đặt trên VPS của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với quá trình này, bạn có thể sử dụng một phương pháp thay thế để cài đặt Ruby Gems.

Cách cài đặt RubyGems từ Nguồn

Nếu vì lý do nào đó, trình cài đặt yum không hoạt động với bạn, bạn có thể làm theo các bước sau để cài đặt đá quý ruby từ nguồn.

Để bắt đầu, ta sẽ tạo một folder mới để lưu trữ mã ruby.

sudo mkdir ~/src
sudo cd ~/src

Sau đó, ta có thể tiếp tục và tải các viên ngọc ruby vào folder mới. (Bạn luôn có thể truy cập các loại đá quý mới nhất hiện có bằng cách truy cập:

http://rubygems.org/pages/download)

wget http://rubyforge.org/frs/download.php/69365/rubygems-1.3.6.tgz?tar -zxvf rubygems-1.3.6.tgz
cd rubygems-1.3.6

Cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để cài đặt các viên ngọc ruby.

sudo ruby setup.rb

Sau khi bạn trả lời có với dấu nhắc , các viên ngọc sẽ hoàn tất quá trình cài đặt.

Đến đây bạn sẽ sẵn sàng cài đặt Rails trên server ảo của bạn .

Bước ba — Cài đặt Rails

Ta nên nhanh chóng thực hiện hai bản cập nhật đảm bảo rằng mọi thứ đều được cập nhật và cài đặt chính xác:

Kiểm tra đá quý:

sudo gem update

Sau đó kiểm tra tổng thể hệ thống:

sudo gem update --system

Khi mọi thứ đã được xử lý, đã đến lúc cài đặt Rails.

Để bắt đầu, hãy mở terminal và nhập:

sudo gem install rails

Quá trình này có thể mất một lúc, hãy kiên nhẫn với nó.

Nếu bạn cảm thấy đặc biệt khó chịu, có thể chạy lệnh:

sudo gem install rails -V

Sau đó, Terminal sẽ hiển thị cho bạn tất cả các chi tiết của quá trình, vì vậy bạn có thể thấy rằng nó đang hoạt động.

Sau khi bạn trả lời có với dấu nhắc xuất hiện, rails sẽ hoàn tất quá trình cài đặt.

Bạn đã cài đặt thành công Ruby on Rails!

Xem thêm

Khi bạn đã cài đặt Ruby on Rails trên VPS của bạn , bạn có thể tiến hành Tạo certificate SSL cho trang web của bạn hoặc Cài đặt server FTP

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Postfix trên CentOS 6
2012-05-25