Thứ ba, 22/05/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt nginx trên CentOS 6 với yum


Về Nginx

nginx là một phần mềm web server hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với apache.

Cài đặt

Các bước trong hướng dẫn này yêu cầu user phải có quyền root. Bạn có thể xem cách cài đặt điều đó trong Hướng dẫn cài đặt server ban đầu CentOS ở bước 3 và 4.

Bước một — Cài đặt EPEL

EPEL là viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux. Vì yum với quyền là người quản lý gói không bao gồm version mới nhất của nginx trong repository lưu trữ mặc định của nó, việc cài đặt EPEL sẽ đảm bảo nginx trên CentOS luôn được cập nhật.

Để cài đặt EPEL, hãy mở terminal và nhập:

sudo yum install epel-release

Bước hai — Cài đặt nginx

Để cài đặt nginx, hãy mở terminal và nhập:

sudo yum install nginx

Sau khi bạn trả lời có với dấu nhắc hai lần (lần đầu tiên liên quan đến việc nhập EPEL gpg-key), nginx sẽ hoàn tất quá trình cài đặt trên server riêng ảo của bạn.

Bước ba — Bắt đầu nginx

nginx không tự bắt đầu. Để chạy nginx, hãy nhập:

sudo /etc/init.d/nginx start

Bạn có thể xác nhận nginx đã được cài đặt trên VPS của bạn bằng cách chuyển hướng trình duyệt đến địa chỉ IP của bạn.

Bạn có thể chạy lệnh sau để tiết lộ địa chỉ IP của server .

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Trên trang, bạn sẽ thấy dòng chữ "Chào mừng đến với nginx"

Xin chúc mừng! Đến đây bạn đã cài đặt nginx.

Xem thêm

Khi bạn đã cài đặt nginx trên server cloud của bạn , bạn có thể tiếp tục cài đặt Lemp Stack hoặc Cài đặt Server FTP

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan