Thứ hai, 04/06/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Django


Django

Django là một chương trình open-souce , miễn phí, hợp lý hóa việc lập trình Python để giúp các nhà phát triển tạo ra “thiết kế sạch sẽ, thực dụng”.

Bước một - Cài đặt Python và Pip

Server riêng ảo cần được trang bị Python trước khi có thể cài đặt Django. Phương pháp cài đặt được đề xuất là tạo một môi trường Python cô lập, được gọi là virtualenv, nơi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với server ảo tổng thể sẽ không ảnh hưởng đến các dự án Python. Một lợi ích bổ sung của việc sử dụng virtualenv là nó không yêu cầu quyền truy cập root để cài đặt hoặc quản lý. Sau đó, bản thân Django có thể được cài đặt trong virtualenv với sự trợ giúp của Pip, một công cụ giúp cài đặt, nâng cấp và xóa các Gói Python cực kỳ dễ dàng.

Bạn có thể cài đặt Pip trên Ubuntu thông qua apt-get:

  • sudo apt-get install python-pip

Tiếp tục và cài đặt Python:

  • curl -O https://raw.github.com/pypa/virtualenv/master/virtualenv.py

Khi quá trình đó hoàn tất, ta cần tạo virtualenv mới.

  • python virtualenv.py example_env

Bước tiếp theo là kích hoạt virtualenv để tất cả các thay đổi và cài đặt tiếp theo sẽ chỉ được thực hiện trong example_env

  • . example_env/bin/activate

Bước hai - Cài đặt Django

Trong bước trước, ta cài đặt môi trường để cài đặt Django. Bây giờ bằng cách sử dụng trình cài đặt pip dễ dàng, ta có thể tải Django trên server của bạn .

  • pip install Django

Để tham khảo trong tương lai, bạn có thể sử dụng các lệnh này để thực hiện thay đổi đối với version Django hoặc bất kỳ gói Python nào khác:

  • pip install --upgrade Django
  • pip uninstall Django

Đến đây bạn đã cài đặt Django trên VPS của bạn !


Tags:

Các tin liên quan